Pravougaone i kockaste kutije za cveće

Pravougaone i kockaste kutije za cveće

Dimenzije

Cena

12 x 12 x 12cm
u dekorativnom papiru

5€

12 x12 x 12cm
u plišu

7€

15 x 15 x 15 cm
u dekorativnom papiru

6€

15 x 15 x 15 cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

8€

20 x 20 x 20 cm
u dekorativnom papiru

7€

20 x 20 x 20cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

9€

Dimenzije

Cena

50x8x7 cm
u dekorativnom papiru

6€

50×8 x 7 cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

8€

50x14x7 cm
u dekorativnom papiru

9,8€

50 x 14 x 7 cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

11,45€

50x25x7 cm
u dekorativnom papiru

12€

50x25x7 cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

14€

Kutija za polegnute ruže sa prozorom 50x25x7cm

13€

Kutija za polegnute ruže sa prozorom 50x25x7cm
u doplatnom materijalu
15€

Dimenzije

Cena

40x25x10 cm
u dekorativnom papiru

12€

40x25x10 cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

14€

Dimenzije

Cena

40x25x10 cm
u dekorativnom papiru

13€

40x25x10 cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

15€

Dimenzije

Cena

15x15x15 cm
u dekorativnom papiru

13€

15x15x15 cm
pliš i ekskluzivni doplatni materijal

14,65€

Kutije sa kopčom
dimenzije

Cena

25x20x14cm u dekorativnom papiru

9€

25x20x14cm pliš i ekskluzivni doplatni materijal

11€

KUTIJA SA PREKLOPOM

Cena

35x12x7cm u dekorativnom papiru

7€

35x12x7cm pliš i ekskluzivni doplatni materijal

9€

Kutija iznenađenja
dimenzije

Cena

30x30x30cm u dekorativnom papiru
sa padajućim stranicama

18€

30x30x30cm pliš i ekskluzivni doplatni materijal
sa padajućim stranicama

22€

21x18x15cm + SRCE 19x8cm u dekorativnom papiru

15€

21x18x15cm + SRCE 19x8cm pliš i ekskluzivni doplatni materijal

18€

Secret box

Cena

17x17x22cm u dekorativnom papiru

20€

17x17x22cm pliš i ekskluzivni doplatni materijal

22€