Slova i brojevi

Dimenzije

Cena

Slovo, broj visina kutije 40cm, a dubina 7cm  u dekorativnom papiru

10€

Slovo, broj visina kutije 40cm, a dubina 7cm u extra materijalu

12€